fredag 9. januar 2015

230 ♥ Johannes 5-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Johannes 5 Johannes 5 Johannes 5 Johannes 5
Johannes 6 Johannes 6 Johannes 6 Johannes 6

Utvalgt andakt

Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Joh 6,37

I døren til lønnkammeret møter vi ofte Satan som sier: Du kan da umulig komme igjen i dag, og det med de samme synder og nederlag som du er kommet med så ofte før. At du fikk tilgivelse første, andre, ja tredje gangen kan nok tenkes, men tenk på hvor ofte du faller i de samme synder. En dag må da Gud si stopp.

Hvem kjenner ikke litt til hvordan de mange fall vil ta gleden i Gud fra en. Hvor blir det av seieren? En blir ikke snillere og bedre. Det går i ethvert fall så ubegripelig smått.

Gud vil møte oss med sitt eviggyldige evangelium i dag: Den som kommer, vil jeg ingenlunde støte ut.

Det var ille at vi falt. Vi burde ha kjempet mot like til blodet. Men når vi falt, møter Jesus oss med sin innbydelse.

Gud står ikke og teller hvor ofte vi kommer. Adgangen til nådestolen er åpen og fri for hver botferdig synder. Korsets evangelium er Guds kraft til frelse på ny og på ny.

Dette blir ingen sovepute for et ærlig menneske. Den redelige sjel vil kjenne i sin ånd det dypt ydmykende i det at han faller, men han kjenner også at dette må drive ham til Guds nåde på ny. Og det opptukter ham til å leve tuktig og rettferdig og gudfryktig.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Johannes 5
Johannes 6

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Johannes 5
Johannes 6