fredag 9. januar 2015

247 ♥ 1 Krønikebok 20-24

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Krønikebok 20 1 Krønikebok 20 1 Krønikebok 20 1 Krønikebok 20
1 Krønikebok 21 1 Krønikebok 21 1 Krønikebok 21 1 Krønikebok 21
1 Krønikebok 22 1 Krønikebok 22 1 Krønikebok 22 1 Krønikebok 22
1 Krønikebok 23 1 Krønikebok 23 1 Krønikebok 23 1 Krønikebok 23
1 Krønikebok 24 1 Krønikebok 24 1 Krønikebok 24 1 Krønikebok 24

Utvalgt kommentar

Davids folketelling

1 Krøn 21,1–3
Her sies direkte at det var Satan som lokket David til å foreta denne folketelling. Se derom bemerkn. til 2. Sam. 24, 1. Smlgn. videre til dette avsnitt: 2. Sam. 24, 2–9.

1 Krøn 21,4–27
Se 2. Sam. 24, 10–25.

At "Herren slo Israel," v. 7 vil, som det beskrives i det følgende, si at han sendte dem pest. At engelen "stakk sitt sverd i skjeden igjen" v. 27, vil si at pesten opphørte. I tillegg til beretningen i 2. Sam. 24, fortelles her at Herren lot ild falle og fortære Davids offer som et tegn på at hans bønn var hørt. Det samme fortelles i 3. Mos. 9, 24 da Aron hadde brakt sitt første offer i templet, og i 1. Kong. 18, 38 f. – Elias på Karmel.

1 Krøn 21,28–30
Det tabernakel Moses hadde bygget, sto den gang i Gibeon. Selv om Herrens ark for lang tid siden var fjernet derfra og tabernaklet derfor nærmest var et skall uten kjerne, fortsatte ofringene der. David hadde satt Sadok som yppersteprest i Gibeon. (se 16, 39.) Men fordi Herren på en så åpenbar måte hadde godkjent Davids offer på Ornans treskeplass ved å la ild falle ned og fortære det, vågde ikke David selv å dra opp til tabernaklet i Gibeon for å ofre. (se 22, 1.) Han var engstelig for å gjøre noe som var Herrens vilje imot, således at Herren atter skulle løfte sitt sverd mot dem og sende dem ny pest. – På Ornans treskeplass ble senere Salomos tempel bygget. Derom taler neste kapitel.

Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Krønikebok 20
1 Krønikebok 21
1 Krønikebok 22
1 Krønikebok 23
1 Krønikebok 24