fredag 9. januar 2015

252 ♥ 2 Timoteus 3-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Timoteus 3 2 Timoteus 3 2 Timoteus 3 2 Timoteus 3
2 Timoteus 4 2 Timoteus 4 2 Timoteus 4 2 Timoteus 4

Utvalgt andakt

Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av, og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele Skriften er innåndet av Gud... 2. Timoteus 3,14-16

Hele det tredje kapittelet i 2 Timoteusbrev handler om hvordan det skal bli i den siste tiden før Jesu gjenkomst.
Det omtales tre tegn:
1) Egenkjærlighet − menneskene elsker nytelse mer enn Gud. Man er egosentriske og har flyttet det som tilhører Gud over på seg selv.
2) Overfladisk kristendom − man bærer fromhet som en maske men vil ikke vite av dens kraft. Man vil gjerne kalle seg en kristen, men vil ikke ta konsekvensene av å være en kristen.
3) Man våger ikke å ta stilling i ulike saker − man tar stadig i mot ny undervisning, men kommer allikevel ikke fram til innsikt om sannheten.

Mange undersøkelser beskriver den postmoderne verdens mennesker på samme vis. Typisk for postmodernismen er for det første det narcissistiske menneske som har seg selv i sentrum. For det andre er det i den postmoderne verden tale om en åndelighet som ikke er utformet av en allmektig Gud som krever underkastelse, men hvert enkelt individ former sin egen åndelighet tilpasset egne behov. For det tredje er relativisme et utpreget kjennetegn for postmodernismen − troen på at det ikke finnes noen absolutt sannhet, men at det som føles rett i øyeblikket er grunnlaget for mine avgjørelser.

Når vi ser hvordan Bibelen, nesten to tusen år på forhånd, presist beskriver det postmoderne mennesket, da blir det viktig for oss å følge oppfordringen om å holde fast ved troen på Guds ord − den hellige skrift.

BØNN
Takk, Herre, for at Du minner oss om hvordan vi skal være rede for Din gjenkomst til jorden. Jeg vil lytte til Ditt ord. Jeg vil la Deg være sentrum i mitt liv. Jeg vil lære Din kraft å kjenne og jeg vil leve i Sannheten.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

Studiespørsmål

av Phil Layton:
2 Timoteus 3
2 Timoteus 4

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Timoteus 3
2 Timoteus 4