fredag 9. januar 2015

255 ♥ Salmenes bok 108-110

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 108 Salme 108 Salme 108 Salme 108
Salme 109 Salme 109 Salme 109 Salme 109
Salme 110 Salme 110 Salme 110 Salme 110

Utvalgt andakt

... som dugg ut av morgenrødens skjød. Salme 110,3

Har du sett en liten duggdråpe komme ren og morgenfrisk ut av morgenrødens skjød? Den har så meget å lære oss.

Først dette at den er så liten. For den ligner vi duggdråpen. Våre storhetstanker er vår ulykke. Så lenge vi lever i dem er vi fortapte.

Fariseeren var så stor der han sto i templet og solte seg i sin egen dyd. Men hans storhetstanker hindret ham fra å komme inn i Guds rike. Den trange port er for liten for dem som innbiller seg at de er store.

Men tolleren var så liten der han sto langt borte og ikke engang våget å løfte sine øyne mot himmelen. Han var dømt og hjelpeløs. Han hadde ingenting å rose seg av. Hendene hans var tomme når de raktes mot himmelen. Men han gikk rettferdiggjort ned til sitt hus.

Bli liten – for du er liten. Alle våre storhetstanker er bare noe vi kler oss ut med. Men for Gud duger ingen forkledning. Alt er nakent og bart for ham.

 

... som dugg ut av morgenrødens skjød. Salme 110,3

Se også i dag på duggdråpen.

Selv om den er liten, er den dog til nytte. Der Gud har lagt den, har den en oppgave å gjøre.

Er vi så sant Guds duggdråper, gjelder det samme oss. Vi er nyttige for Gud, der han har lagt oss.

Men så bestemmer ikke duggdråpen selv sin plass. Den er tilfreds med plassen Gud har gitt den. Om den ligger aldri så langt inne i skogen, skjult for alles øyne, utfører den sin gjerning med samme troskap som om den lå der alle så den. Vel tar den seg kanskje fagrere ut når den ligger og stråler i morgensolen på en dyprød rosenknopp enn når den ligger på et støvet nesleblad ved veikanten.

Men den er tilfreds hvor den er.

Er vi det? Vår plass i livet er kanskje ikke på rosenknoppens silkebløte blomsterbiad. Vår plass er kanskje mer på neslebladet borte i skyggen, eller gjemt langt inne i skogen.

Vær tilfreds med plassen Gud ga deg. Han har bruk for deg nettopp der. Om ingen andre ser deg, følger engleøyne deg. Herrens velbehag hviler over sine tro tjenere, og han fryder seg over deres troskap.

 

... som dugg ut av morgenrødens skjød. Salme 110,3

Det er enda en ting duggdråpen vil minne oss om.

Duggdråpens tid er så kort. Den stråler i morgensolen, men i kveldssolens glød er den ikke mer.

Vår tid er også så kort. Det er dåren som prøver å glemme den sannhet, og det er den lettsindige som jager de tanker på flukt.

Vår tid er så kort. Sommeren vi nu fryder oss ved, skyrider seg mot høst. Kveldene blir lengre. Mørket tettere.

Bruk derfor tiden rett.

Søk Gud mens han finnes. Kjære, vær ikke så lettsindig at du skyver valget fra deg. En dag er det for sent. Men i dag kaller Gud.

Bruk tiden slik at du vinner noen for Gud. Nå har vi våre kjære hos oss. Men det er bare en liten tid. La oss gjøre vel mot dem den tiden vi har dem. Vi angrer aldri på det gode vi gjorde, men vi angrer alltid på det vi forsømte.

Glem ikke at vår tid er så kort. Måtte vi være ferdige til å flytte når Herrens time kommer. Da skal hans duggdråper stråle som juveler i hans krone.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 108
Salme 109
Salme 110