fredag 9. januar 2015

254 ♥ 1 Krønikebok 25-29

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Krønikebok 25 1 Krønikebok 25 1 Krønikebok 25 1 Krønikebok 25
1 Krønikebok 26 1 Krønikebok 26 1 Krønikebok 26 1 Krønikebok 26
1 Krønikebok 27 1 Krønikebok 27 1 Krønikebok 27 1 Krønikebok 27
1 Krønikebok 28 1 Krønikebok 28 1 Krønikebok 28 1 Krønikebok 28
1 Krønikebok 29 1 Krønikebok 29 1 Krønikebok 29 1 Krønikebok 29

Utvalgt kommentar

De levittiske sangere

1 Krøn 25,1–8
Det var David maktpåliggende å utsmykke gudstjenesten med rikelig og stemningsfull sang og musikk. Hans tre sangmestere: Asaf, Heman og Jedutun (samme som Etan) skulle stå som ledere av denne gren av det gudstjenestlige liv. Om disse står det at "de spilte i profetisk begeistring", d. v. s. særlig grepet og beåndet. Ved deres side sto: Asafs 4 sønner, Jedutuns 6 sønner (Sime'i v. 17 er falt ut i v. 3) og Hemans store flokk på 14 sønner. Tilsammen 24 som ble inndelt på samme måte som prestene. Den øverste leder var kongen selv, Israels store sangmester og salmedikter. (V. 6) – Hver av de 24 hadde 11 sangere til å assistere seg, således at det samlede antall ble 288.

1 Krøn 25,9–31
Tilsammen utgjorde disse sangere ikke mindre enn 4.000 levitter. Av disse er altså 288 satt til den høyeste sangtjeneste, mens de øvrige 3.722 var sangere av en ringere rang. De kaltes "lærlinger." V. 8. Hver av disse fikk sin tildelte plass i gudstjenesten. De ble oppdelt i 24 kor under ledelse av en av de tre sangmesteres sønner.

Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Krønikebok 25
1 Krønikebok 26
1 Krønikebok 27
1 Krønikebok 28
1 Krønikebok 29