fredag 9. januar 2015

259 ♥ Titus 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Titus 1 Titus 1 Titus 1 Titus 1
Titus 2 Titus 2 Titus 2 Titus 2
Titus 3 Titus 3 Titus 3 Titus 3

Utvalgt kommentar

Brevet til Titus

Forfatter: Paulus

Datering: ca 64-66 e. Kr.

Innhold
Mellom Paulus to fengselsopphold tidlig i 60-årene e. Kr. reiste han rundt omkring i Middelhavsområdet. Han var i hvert fall minst en gang på den viktige øya Kreta. Det han fant her, forskrekket ham. Menigheten var svak, uorganisert, korrupt og preget av samfunnet omkring. Da han drog herfra, ville Paulus gjerne holde forbindelsen. Brevet er kort, personlig og fylt av praktiske råd.

Teologiske emner
Et av de fundamentale problemene som menigheten stod overfor, hadde med autoritet å gjøre. Det fungerte ikke uten en viss orden. Resultatet var at Titus måtte forklare menighetene hvordan man valgte eldste og hvordan disse skulle fungere. Men det var ikke bare menighetens eldste som trengte opplæring. Alle som hadde innflytelse i menigheten, trengte rettledning, fra gamle folk til ungdommer. Å være en kristen betyr at Kristus har forvandlet livet. Denne forvandlingen bør komme til uttrykk i våre handlinger og vår innstilling.

Paulus fortsatte sine formaninger ved å understreke at kristne skal være gode samfunnsborgere. Vi skal ikke gi etter for onde herskere, men vi skal være villige til å leve etter landets lover. Hvis man ikke gjør det, er man til vanære for evangeliet.

Paulus konkluderte med en rekke etiske formaninger i lys av Jesu gjenkomst. Han kom en gang for å sørge for verdens frelse, og han kommer igjen for å velsigne sitt folk og dømme verden, I lys av dette må vi være rene og nidkjære til gode gjerninger (2,11-14). Vi er blitt freist ved Guds nåde, ikke av egne gjerninger, men for at vi skal gjøre gode gjerninger. Det er viktig med den rette rekkefølgen her. Vi lever ikke kristenlivet for å bli frelst, men når vi er frelst, skal vi leve et liv som svarer til det.

Presentasjon
1. Hilsen 1,1-4
2. Hva som kreves av en eldste 1,5-9
3. Hva som kreves av andre 1,10-2,15
4. Alminnelig veiledning til alle troende 3,1-15

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Titus 1
Titus 2
Titus 3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Titus 1
Titus 2
Titus 3