fredag 9. januar 2015

258 ♥ Johannes 16-18

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Johannes 16 Johannes 16 Johannes 16 Johannes 16
Johannes 17 Johannes 17 Johannes 17 Johannes 17
Johannes 18 Johannes 18 Johannes 18 Johannes 18

Utvalgt andakt

Der var en hage, og i den gikk han selv og hans disipler inn. Joh. 18,1

Jesus hadde sitt Getsemane.

En "getsemanekamp" venter også hvert ærlig Guds barn. Utenom kommer ingen.

Hva mener vi med det?

Getsemanekamp er den kamp en Jesu disippel kjemper for å kunne si: Skje ikke min vilje, men din. Getsemane er det sted hvor det koster alt å skulle be den bønnen, hvor selvlivet utleveres til døden.

Getsemane krever det hele offer. Der duger intet halvt, intet delvis. Der krever Gud din vilje, nøkkelen til din personlighet. Han tar ikke imot noe halvt. Skje din vilje. Der blir du enig med Gud om at hans vilje vil du gjøre, hva det så skal koste.

Ut fra getsemanekampen går du med det vitnesbyrd i ditt hjerte: Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus Jesus lever i meg.

Men den som kjempet og vant, vet hva fred er. Ingen fred er dypere og renere enn den som oppleves der hvor en synder har fått nåde til å overgi seg helt i sin fars vilje. Guds tanker med vårt liv er fredstanker. Men de fredstanker er gjemt i Getsemane.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Johannes 16
Johannes 17
Johannes 18

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Johannes 16
Johannes 17
Johannes 18