fredag 9. januar 2015

261 ♥ 2 Krønikebok 1-5

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Krønikebok 1 2 Krønikebok 1 2 Krønikebok 1 2 Krønikebok 1
2 Krønikebok 2 2 Krønikebok 2 2 Krønikebok 2 2 Krønikebok 2
2 Krønikebok 3 2 Krønikebok 3 2 Krønikebok 3 2 Krønikebok 3
2 Krønikebok 4 2 Krønikebok 4 2 Krønikebok 4 2 Krønikebok 4
2 Krønikebok 5 2 Krønikebok 5 2 Krønikebok 5 2 Krønikebok 5

Utvalgt kommentar

Andre Krønikebok

Andre Krønikebok er på mange måter en parallell til Første og Andre Kongebok. Men Nordriket, Israel, får mye mindre plass enn Sørriket, Juda. Israel holdt fram med avgudsdyrkelsen og ville ikke anerkjenne Herrens hus, templet, i Jerusalem. Andre Krønikebok retter oppmerksomheten ikke minst mot de kongene som innretter liv og styresett etter den gudfryktige kong Davids vei og styremåte. Den gir en bredere omtale av nidkjære reformatorer som Asa, Josjafat, Joasj, Hiskia og Josjia.

Herrens hus, templet, og den sanne tilbedelsen av Herren står sentralt gjennom hele boken. Å tjene den ene sanne Gud er en gjennomgangstone i Andre Krønikebok. Bare ved å følge Herren og Hans bud kan Guds folk overleve. Boken begynner med det herlige Salomos tempel og avslutter med kong Kyros' pålegg om å bygge Herrens hus, templet, opp igjen, mer enn fire hundre år senere.

Introduksjon til Andre Krønikebok
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Krønikebok 1
2 Krønikebok 2
2 Krønikebok 3
2 Krønikebok 4
2 Krønikebok 5