lørdag 10. januar 2015

265 ♥ Johannes 19-21

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Johannes 19 Johannes 19 Johannes 19 Johannes 19
Johannes 20 Johannes 20 Johannes 20 Johannes 20
Johannes 21 Johannes 21 Johannes 21 Johannes 21

Utvalgt andakt

Herre! hvorledes skal det da gå denne? Joh. 21,21

Vi har så lett for å stanse ved de andre. Deres dom, deres feil, deres handlinger opptar oss. Våre øyne er festet på mennesker istedenfor på Jesus.

Dette hensynet til andre kan endog ødelegge en hellig stund for oss. Det gjelder å være på vakt.

Vi husker Peter opplevde det. Etter oppstandelsen møtte Jesus ham. Tre ganger hadde han spurt ham: "Har du meg kjær?" Og Peter hadde svart. Det hadde vært en gripende stund med oppreisning for den disippel som hadde fornektet sin Herre tre ganger.

Men ennå mens Jesus talte med ham, ble Peter oppmerksom på en av de andre. "Hvorledes skal det da gå denne?" spurte han. Legg merke til Jesu irettesettende svar: "Hva kommer det deg ved? Følg du meg!"

De fleste av oss snubler også ofte over de andre. Deres feil stanser oss. Deres uforstand gjør oss såre og bitre.

Hva kommer det deg ved? spurte Jesus. Det er ikke de andre, men Jesus du skal følge. Det er på ham du skal se, ikke på mennesker.

Se ei på andre, hva angår det deg
om de synes vandre en lettere vei.
Se du kun på Jesus igjen og igjen
og gjennomkjemp kampen og striden fullend.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Johannes 19
Johannes 20
Johannes 21

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Johannes 19
Johannes 20
Johannes 21