lørdag 10. januar 2015

287 ♥ Hebreerne 8-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Hebreerne 8 Hebreerne 8 Hebreerne 8 Hebreerne 8
Hebreerne 9 Hebreerne 9 Hebreerne 9 Hebreerne 9
Hebreerne 10 Hebreerne 10 Hebreerne 10 Hebreerne 10

Utvalgt andakt

I Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Hebr. 10,19

Jesu blod er grunnvollen for all vår frimodighet. Uten syndenes forlatelse i Jesu blod er det i det hele ikke tale om frimodighet i sann, kristelig betydning av ordet.

Hos Jesus er du alltid velkommen. Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut, sier han. Du kan ikke gjøre Jesus større sorg enn den ikke å komme.

Hos Jesus er du alltid ventet. La oss derfor med frimodighet komme fram for nådens trone. Der ved nådetronen ligger miskunn og hjelp. Han venter bare på at du skal komme og hente den.

Ved Jesu blod har du adgangsrett til denne hjelp. Dersom du ikke bruker din adgangsrett, vil din frimodighet bli borte.

I Jesu blod har du også frimodighet til å begynne på nytt. Hos ham er seierskraft over menneskefrykt og feighet, lunkenhet og hemmelige synder. Der er også kraft til å lide om så skal kreves.

Og denne kraft i Jesu blod gir deg frimodighet også i dag.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Hebreerne 8
Hebreerne 9
Hebreerne 10

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Hebreerne 8
Hebreerne 9
Hebreerne 10