lørdag 10. januar 2015

288 ♥ 5 Mosebok 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

5 Mosebok 1 5 Mosebok 1 5 Mosebok 1 5 Mosebok 1
5 Mosebok 2 5 Mosebok 2 5 Mosebok 2 5 Mosebok 2
5 Mosebok 3 5 Mosebok 3 5 Mosebok 3 5 Mosebok 3

Utvalgt kommentar

Femte Mosebok

Hebr.: "hadebharim": "Ordene", Septuaginta (LXX), den greske oversettelse av GT kaller boken "To deuteronomion touto": "Denne andre loven" med bakgrunn i den jødiske betegnelsen "Mishneh hatorah": Lovens gjentagelse. Latin: "Deuteronomium".
Jesus Kristus sier: "For dersom dere trodde Moses, ville dere ha trodd Meg. Han skrev jo om Meg. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro Mine ord?" (Joh 5,46-47).
Femte Mosebok begynner med de påminnelsene Moses gav folket på Moab-slettene, om hvordan Herren førte dem fra Sinai fram til Jordan (1 – 4). Deretter minner Moses om Guds lov til folket sammen med en rekke taler som formaner folket som skal komme inn i Kanaan (5 – 26). Deretter kommer et særlig avsnitt om forbannelse og velsignelse, om fornyelse av pakten og formaning til å velge livet framfor døden (27 – 30).
Siste avsnitt inneholder Moses' siste ord og formaninger og beretningen om Moses død (31 – 34).
Ved Moses legger Herren i denne boken Israel sterkt på hjertet at de må lyde og følge Guds ord og bud.
Introduksjon til 5. Mosebok
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
5 Mosebok 1
5 Mosebok 2
5 Mosebok 3