lørdag 10. januar 2015

295 ♥ 5 Mosebok 4-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

5 Mosebok 4 5 Mosebok 4 5 Mosebok 4 5 Mosebok 4
5 Mosebok 5 5 Mosebok 5 5 Mosebok 5 5 Mosebok 5
5 Mosebok 6 5 Mosebok 6 5 Mosebok 6 5 Mosebok 6

Utvalgt kommentar

Dere skal ikke legge noe til det ord jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra, så dere kan holde Herren deres Guds bud, dem jeg befaler dere. 5 Mos 4,2

I Åp 22,18-19 står det: "Hvis noen legger noe til alt dette, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og hvis noen tar bort noe fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta hans del bort fra Livets Bok, fra den hellige staden og fra det som er skrevet om i denne boken."

Denne advarslen gjentas flere ganger i Bibelen. I 5. Mos 12,32 "Hvert bud jeg befaler dere, skal dere ta dere i vare så dere holder. Du skal ikke legge noe til eller trekke noe fra." Ordspåksboken 30,6 sier "Legg ikke noe til Hans ord, så Han ikke skal straffe deg, og du blir stående som en løgner." Advarslen fra Herren gir grunn til å være våken for menneskers angrep på Guds ord. I alle generasjoner har Bibelen blitt angrepet av mennesker som vil ta bort noe de ikke ønsker skal stå i Guds ord fordi det ikke passer dem. Man bortforklarer Guds ord med fine ord som at det og det verset må forstås utfra sin samtid, eller at det er et tidsbestemt utsagn. Gud advarer mot å trekke noe fra. Han advarer også mot å legge noe til. Og når Herren sier at den som gjør slikt ikke skal få sitt navn i Livets Bok, da er det ingen grunn til å tro at Han ikke mener det han sier. Se også kommentarene til Ordspr. 30,6.

Legg ikke noe til Hans ord, så Han ikke skal straffe deg, og du blir stående som en løgner. Ordsp 30,6

Advarselen mot å legge noe til eller trekke noe fra Guds ord gjentas flere ganger i Skriften, bl. a. 5. Mos 4,2 og Åp 22,18-19. Det er minst to grunner til dette. For det første vil det være å vise manglende respekt for Ham som har gitt oss Ordet. Dersom vi mener at noe må legges til Hans ord, sier vi indirekte at det ikke var godt nok det Han gav oss. Dersom vi mener at noe må trekkes fra Hans ord, uttrykker vi på den måten at noe av det Han har gitt oss på en eller annen måte ikke holder mål. Dermed blir slike holdninger og handlinger et uttrykk for både vantro og manglende respekt for den allmektige Gud. For det andre vil slik oppførsel alltid i neste omgang gå ut over oss selv. "Den som forakter ordet, skader seg selv," stod det i Ordspr 13,13. Og i Salme 119,89 står det: "Til evig tid, Herre, står ditt ord fast." Når alt kommer til alt er det vi som blir stående som løgnere dersom vi legger noe til eller trekker noe fra Guds ord. For Herrens ord står fast til evig tid. Jesus sier i Matt 24,35 "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå."

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
5 Mosebok 4
5 Mosebok 5
5 Mosebok 6