lørdag 10. januar 2015

305 ♥ Forkynneren 3-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Forkynneren 3 Forkynneren 3 Forkynneren 3 Forkynneren 3
Forkynneren 4 Forkynneren 4 Forkynneren 4 Forkynneren 4

Utvalgt andakt

Intet er bedre for mennesket enn at han gleder seg ved sitt arbeid, for det er det gode som blir ham til del. Pred. 3,22

Arbeidet er en velsignelse. I hedningeland er arbeidet noe som hører trellen til, ikke den fri mann. Det er noen også mellom oss som ser på det på samme måten.

Blant reformasjonens mange fortjenester er også den at den løftet arbeidet opp i det bibelske lys igjen, og Hans Nielsen Hauge understreket sterkt velsignelsen ved det jordiske kallsarbeid. Vi trenger visst nå å få tørret litt støv av denne gamle sannhet så den kunne stråle klart i Guds lys.

Takker vi Gud for at vi får være friske og har vårt arbeid å gå til? Vel kan det slite og en kan føle seg trett, men tenk om ingen hadde bruk for oss, tenk om ingen spurte etter vår innsats?

Arbeidet er en nåde. Gjennom det skal vi ære Gud. Ved flid og troskap skal vi vitne om ham. Det er ikke hinsides hverdagens oppgaver vi skal tjene Gud, men nettopp midt i dem.

Vi er begynt et nytt år. Skal vi begynne det med å takke ham for arbeidets nåde?

Men alle goder Gud gir, rommer også sine farer. Arbeidet har også sine. Vi har så lett for å bli slukt av det så vi glemmer Gud. Vi blir arbeidstreller, jordbundne mennesker som har mistet fotfeste.

Det sjelløse arbeid står under Guds dom. Skal det bli til velsignelse, må det være en frelst og frigjort sjel som lever i det.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Forkynneren 3
Forkynneren 4