lørdag 10. januar 2015

314 ♥ Apostlenes gjerninger 13-14

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 13 Apostlenes gjerninger 13 Apostlenes gjerninger 13 Apostlenes gjerninger 13
Apostlenes gjerninger 14 Apostlenes gjerninger 14 Apostlenes gjerninger 14 Apostlenes gjerninger 14

Utvalgt andakt

Likevel ble de (Paulus og Barnabas) der en ganske lang tid. De talte frimodig i Herren, som gav sitt eget nådesord vitnesbyrd, idet han lot tegn og under skje ved deres hender. Apostelgjerningene 14,3

I Bibelen kan vi finne mange oppfordringer og løfter som følger loven om årsak og virkning. De handler alltid om at Gud vil samarbeide med mennesker. Han sier: "Dersom du gjør slik, så vil jeg gjøre sånn." Når Guds vilje skal skje på jorden så finnes det vanligvis to agenter. Vi må gjøre vår del – vi får gjøre det mulige. Siden gjør Gud sin del. Han står for det umulige. Utallige løfter følger dette prinsippet i Bibelen. Jesus sier: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" (Matteus 11,28) Vår del er å komme til Jesus. Hans del er å gi hvile. I første Johannes’ brev står det: "Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." (1. Johannes' brev 1,9) Gud forventer at vi skal gjøre vår del: bekjenne. Så gjør han sin del. Han tilgir og renser.

Når Gud har gitt et slikt løfte, du kan selv finne en mengde slike i Bibelen, så gjør han ingenting før du har gjort din del. Men når du gjør din del så vil du få se hvordan Guds kraft forløses.

BØNN
Herre, hjelp meg å gjøre min del i dag. Hjelp meg også å vente i stille tillit på oppfyllelsen av Dine løfter.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 13
Apostlenes gjerninger 14

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 13
Apostlenes gjerninger 14