lørdag 10. januar 2015

315 ♥ 1 Peter 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Peter 1 1 Peter 1 1 Peter 1 1 Peter 1
1 Peter 2 1 Peter 2 1 Peter 2 1 Peter 2
1 Peter 3 1 Peter 3 1 Peter 3 1 Peter 3

Utvalgt kommentar

1 Peters brev

Forfatter: Peter

Datering: ca 64 e. Kr.

Innhold
Sammen med Paulus var Peter den ledende skikkelsen i den første kristne tiden. Peter var blant de første som omvendte seg til Jesus. Han forlot hjemmet og drog til Jordanelven, der døperen Johannes fremdeles prekte. Så vendte Peter hjem igjen til Gennesaretsjøens bredder, der Jesus kalte ham til aktiv tjeneste. Han var sammen med Jesus i de tre årene som fulgte og han ble en av de ledende apostlene, sammen med Jakob og Johannes. Når de tre er nevnt i evangeliene, er Peter alltid nevnt først. Han var den førende. Jesus tok ham da også ut da han talte om menighetens grunnlegging (Matt 16,16-19). Menigheten er egentlig bygd på Kristus (1 Kor 3,11), men det var Peter som talte på pinsedag og ble redskapet til å spre evangeliet. Han åpnet døren for hedningene da han talte til Kornelius, og han gikk inn for arbeidet blant hedningene helt fra begynnelsen. Peter var i sannhet en klippe som betydde mye for menighetens vekst. Men han var ikke alltid en klippe. Hans fornektelse av Herren ved korsfestelsen, og striden med Paulus (Gal 2,11-14) viser at han kunne bli både varm og kald. Etter Jesu død og oppstandelse virket Peter i Jerusalem. Deretter ble han nødt til å forlate byen, og han endte i Rom, der han led martyrdøden under Nero en gang mellom 64 og 68 e. Kr. Peter skrev muligens dette brevet i denne vanskelige tiden.

Teologiske emner
Det er flere emner i 1 Peters brev. For det første ville Peter at leserne skulle tenke over frelsens storhet. Vi har en arv som venter oss i himmelen. Den er uforgjengelig, uflekket og uvisnelig. Gud selv beskytter den. Hvis vi må oppgi det jordiske livet, betyr det ingenting i sammenligning med herligheten som venter oss. Hvis vi ikke blir nødt til å dø for troen, er den verd å leve for.

For det annet legger Peter vekt på behovet for åndelig vekst, Når vi kommer til troen, er vi som spedbarn, som trenger enkel føde. Etter hvert som vi vokser, trenger vi mer fast føde. De troende vokser ved å nære seg i bønn og meditasjon og ved å lese Guds ord, samt i samfunnet med hverandre. Det ville være stort om vi alle kunne nå fullkommenheten med det samme, men slik er det ikke. Vekst betyr anstrengelse, tid og tålmodighet.

For det tredje bruker Peter mye tid på å tale om kristenlivet. Vi må innse at vår tid på jorden er kort. Livet er som gresset som visner. I lys av dette må vi stå imot det onde og nekte å føye oss etter de destruktive kreftene i den tiden vi lever. Det er lett å bli som alle andre, men den fristelsen må vi stå imot. Når det blir forfølgelse, må vi være rede til å lide, akkurat som Jesus. Han etterlot seg et eksempel, som vi skal følge (2,21-25). Når Satan angriper, skal vi stå ham imot i tro, idet vi vet at når vi forkaster hans tilbud, vil han fly fra oss (5,8-9). Vi skal kaste alle våre sorger og bekymringer på ham som har omsorg for oss.

For det fjerde har Peter en hel del instrukser til ektemenn, hustruer, tjenere og troende som samfunnsborgere. Han er hele tiden opptatt med at vi skal elske hverandre og ha det for øye at vi skal gjøre livet bedre for alle. Endelig har Peter noe å si lederne. De som leder andre, må ikke glemme at de selv står under Guds autoritet. Ingen skal være andres herrer. Vi står alle under Gud. Vi skal ikle oss ydmykhet, ettersom Gud står de stolte imot, mens de ydmyke får nåde.

Presentasjon
1. Frelsens natur 1,1-21
2. Den kristnes vekst 1,22-2,10
3. Instrukser for kristenlivet 2,11-3,22
4. Etiske formaninger 4,1-19
5. Oppfordringer til menighetsledere 5,1-14

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
1 Peter 1
1 Peter 2
1 Peter 3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Peter 1
1 Peter 2
1 Peter 3