lørdag 10. januar 2015

326 ♥ Forkynneren 9-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Forkynneren 9 Forkynneren 9 Forkynneren 9 Forkynneren 9
Forkynneren 10 Forkynneren 10 Forkynneren 10 Forkynneren 10

Utvalgt andakt

Når øksen er sløv, og han ikke har slipt eggen, så må han bruke dess større kraft. Forkynneren 10,10

Jeg hadde bare tre setninger igjen å skrive før jeg skulle avslutte og gå for å lage middag. Plutselig gikk datamaskinen i hvilemodus og sluttet å fungere. Jeg startet den igjen og forsøkte å fullføre det jeg skulle skrive, men etter to-tre ord så skjedde det samme igjen. Dette skjedde flere ganger før jeg tok meg tid til å lese det som stod i dialogboksen som viste seg når datamaskinen gikk i hvilemodus. Det stod at Windows har kanskje en løsning på dette problemet. Jeg klikket videre og forstod at det fantes en stor mengde oppdateringer til Word-programmet som jeg ikke hadde lastet ned og installert. Nå hadde det blitt bråstopp og det skulle vise seg at det tok flere timer å oppdatere datamaskinen slik at den ble funksjonsdyktig igjen.

Noen ganger blir det bråstopp også i vårt kristenliv. Dersom vi i lang tid unnlater å utføre de regelmessige oppdateringene – det den hellige Benedikt kalte "tilbakekomsten" – å stadig vende tilbake til Kristus, så vil vårt kristenliv snart slutte å fungere.

La oss lytte til Den Hellige Ånds stille påminnelse, hvor han daglig kaller oss til å komme tilbake til felleskapet med Jesus.

BØNN
Jesus, hjelp meg å lytte oppmerksomt til Din stemme og ikke overse Ditt kall til fellesskap. Hjelp meg å være en "oppdatert" kristen, med aktuell kunnskap om Din vilje for meg akkurat nå.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Forkynneren 9
Forkynneren 10