søndag 11. januar 2015

333 ♥ Forkynneren 11-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Forkynneren 11 Forkynneren 11 Forkynneren 11 Forkynneren 11
Forkynneren 12 Forkynneren 12 Forkynneren 12 Forkynneren 12

Utvalgt andakt

... før sølvsnoren tas bort, og gullskålen slåes i stykker. Pred. 12,6

Det er døden det er tale om i disse ordene. Tenker du av og til på den? Det burde du gjøre. Den dag brister sølvsnoren – livstråden og gullskålen – legemet – slås i stykker.

Men det lille ordet Gud gjerne ville sette strek under i dag, er det første ordet: før. Det er noe viktig som må skje før sølvsnoren brister.

Hva er det?

Før det skjer skal livet leves. Det leves bare den ene gang. Aldri kan du få kjøpt de sekunder tilbake som er gått.

Men hvordan fyller vi så sekundene før sølvsnoren brister? For som livet er – slik blir evigheten. Valget skjer her. Avgjørelsen treffer du – før sølvsnoren brister og gullskålen slås i stykker.

Og før det skjer skal du så hva du en gang skal høste. Du kan jo ikke høste der hvor du ikke sådde.

Før sølvsnoren brister må du vinne en sjel for Gud, hjelpe dine, be for dem og vitne for dem om livets vei. Siden blir det for sent.

Hvor viktig det er å ha det lille ordet "før" for øyet. Den lever lykkelig og rikt som har lært det.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Forkynneren 11
Forkynneren 12