søndag 11. januar 2015

345 ♥ Nehemja 10-13

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Nehemja 10 Nehemja 10 Nehemja 10 Nehemja 10
Nehemja 11 Nehemja 11 Nehemja 11 Nehemja 11
Nehemja 12 Nehemja 12 Nehemja 12 Nehemja 12
Nehemja 13 Nehemja 13 Nehemja 13 Nehemja 13

Utvalgt kommentar

Vi laget oss også den ordning at vi selv skulle avgi en tredjedels sekel årlig til tjenesten i vår Guds hus. Neh 10,32

I 2 Mosebok 30,13 står det: "Hver den som blir telt, skal gi dette: en halv sekel etter vekten av helligdommens sekel. En sekel er tjue gera. Den halve sekelen skal være en gave til Herren."

Disse to versene omtaler ikke samme sak. Skatten som skulle innbetales i 2. Mosebok er en del av Moseloven, mens skatten i Nehamja ble innført etter at jødene vendte tilbake fra fangenskapet. Den ene skatten skulle innbetales i forbindelse med folketellingen, mens den andre var en årlig skatt.

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Nehemja 10
Nehemja 11
Nehemja 12
Nehemja 13