søndag 11. januar 2015

350 ♥ 2 Johannes

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Johannes 2 Johannes 2 Johannes 2 Johannes

Utvalgt kommentar

2 Johannes’ brev

Forfatter: Johannes

Datering: ca 90-95 e. Kr.

Innhold
Se kommentar til 1 Johannes’ brev

Teologiske emner
Johannes andre brev er skrevet til en ikke navngitt person som kalles "den utvalgte frue". Johannes nevner spesielt to forhold for henne. For det første legger han vekt på behovet for kjærlighet i kristenlivet. Uten kjærlighet kjenner vi ikke Gud. For det annet understreker han behovet for rett lære og nødvendigheten av å være på vakt overfor dem som forkaster sannheten.

Presentasjon
1. Hilsener 1,1-3
2. Bemerkninger om kjærlighet og rett lære 1,4-11
3. Avsluttende bemerkninger 1,12-13

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
2 Johannes

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Johannes