søndag 11. januar 2015

355 ♥ Åpenbaringen 12-17

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Åpenbaringen 12 Åpenbaringen 12 Åpenbaringen 12 Åpenbaringen 12
Åpenbaringen 13 Åpenbaringen 13 Åpenbaringen 13 Åpenbaringen 13
Åpenbaringen 14 Åpenbaringen 14 Åpenbaringen 14 Åpenbaringen 14
Åpenbaringen 15 Åpenbaringen 15 Åpenbaringen 15 Åpenbaringen 15
Åpenbaringen 16 Åpenbaringen 16 Åpenbaringen 16 Åpenbaringen 16
Åpenbaringen 17 Åpenbaringen 17 Åpenbaringen 17 Åpenbaringen 17

Utvalgt andakt

De har seiret over ham (som anklaget dem) i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Åpenbaringen 12,11

På andre juledag handler kirkens tekster om martyrene. Ordet martyr kommer fra det greske martys som betyr "vitne" eller vblodvitne", det vil si noen som har fått sette livet til for sin tro. I planteverdenen er det slik at et frø må ned i jorden og dø for at nye vekster skal kunne bli til. Slik er det også i Guds rike. Mange kristne har gitt sine liv som en sæd. De martyrer som vi ser i historiens gang, har vært mennesker som har elsket andre høyere enn sine egne liv. De har nektet å gå på kompromiss med sin tro og de har frimodig vitnet om den.

Den første kristne martyr som vi hører omtalt var Stefanus. Da han var i ferd med å bli steinet til døde ba han: "Herre, tilregn dem ikke denne synd!" Dette gjorde sterkt inntrykk på Paulus og var nok et ledd i den prosessen som førte Paulus fram til tro. Paulus har i sin tur fått lede millioner av mennesker til Kristus.

Dagens bibelvers omtaler to våpen som Gud har gitt oss for at vi skal kunne stå i mot djevelens angrep. Det ene er Lammets blod og det andre er vårt vitnesbyrd. Lammets, det vil si Jesu blod, renser oss fra all synd og viser til vår evige frelse, hvor døden ikke kan nå oss. Vitnesbyrdet er når vi forteller andre om denne frelsen. Stefanus’ vitnesbyrd om frelse førte til hans død, men det samme vitnesbyrd beseiret dødens makt over hans liv.

BØNN
Jesus, takk for at Du har gitt oss evig frelse gjennom Ditt blod. Takk for at vi på grunn av denne frelse ikke behøver frykte døden. Hjelp oss å være tro mot Deg hva enn som skjer i våre liv.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Åpenbaringen 12
Åpenbaringen 13
Åpenbaringen 14
Åpenbaringen 15
Åpenbaringen 16
Åpenbaringen 17

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Åpenbaringen 12
Åpenbaringen 13
Åpenbaringen 14
Åpenbaringen 15
Åpenbaringen 16
Åpenbaringen 17