lørdag 31. januar 2015

Bok 01 ♦ Les Første Mosebok på 13 dager:

Dag 1:  1 Mosebok 1-3

Dag 2:  1 Mosebok 4-7

Dag 3:  1 Mosebok 8-11

Dag 4:  1 Mosebok 12-15

Dag 5:  1 Mosebok 16-19
Dag 6:  1 Mosebok 20-23

Dag 7:  1 Mosebok 24-27

Dag 8:  1 Mosebok 28-31

Dag 9:  1 Mosebok 32-35

Dag 10:  1 Mosebok 36-39
Dag 11:  1 Mosebok 40-43

Dag 12:  1 Mosebok 44-47

Dag 13:  1 Mosebok 48-50