lørdag 31. januar 2015

Bok 02 ♦ Les Andre Mosebok på 10 dager:

Dag 1:  2 Mosebok 1-4

Dag 2:  2 Mosebok 5-8

Dag 3:  2 Mosebok 9-12

Dag 4:  2 Mosebok 13-16

Dag 5:  2 Mosebok 17-20
Dag 6:  2 Mosebok 21-24

Dag 7:  2 Mosebok 25-28

Dag 8:  2 Mosebok 29-32

Dag 9:  2 Mosebok 33-36

Dag 10:  2 Mosebok 37-40