lørdag 31. januar 2015

Bok 04 ♦ Les Fjerde Mosebok på 9 dager:

Dag 1:  4 Mosebok 1-4

Dag 2:  4 Mosebok 5-8

Dag 3:  4 Mosebok 9-12

Dag 4:  4 Mosebok 13-16

Dag 5:  4 Mosebok 17-20
Dag 6:  4 Mosebok 21-24

Dag 7:  4 Mosebok 25-28

Dag 8:  4 Mosebok 29-32

Dag 9:  4 Mosebok 33-36