lørdag 31. januar 2015

Bok 05 ♦ Les Femte Mosebok på 11 dager:

Dag 1:  5 Mosebok 1-3

Dag 2:  5 Mosebok 4-6

Dag 3:  5 Mosebok 7-9

Dag 4:  5 Mosebok 10-12

Dag 5:  5 Mosebok 13-15
Dag 6:  5 Mosebok 16-19

Dag 7:  5 Mosebok 20-22

Dag 8:  5 Mosebok 23-25

Dag 9:  5 Mosebok 26-28

Dag 10:  5 Mosebok 29-31
Dag 11:  5 Mosebok 32-34