lørdag 31. januar 2015

Bok 06 ♦ Les Josva på 5 dager:

Dag 1:  Josva 1-5

Dag 2:  Josva 6-10

Dag 3:  Josva 11-15
Dag 4:  Josva 16-20

Dag 5:  Josva 21-24