lørdag 31. januar 2015

Bok 11 ♦ Les Første Kongebok på 5 dager:

Dag 1:  1 Kongebok 1-4

Dag 2:  1 Kongebok 5-9

Dag 3:  1 Kongebok 10-13
Dag 4:  1 Kongebok 14-18

Dag 5:  1 Kongebok 19-22