lørdag 31. januar 2015

Bok 51 ♦ Les Paulus’ brev til kolosserne på 2 dager:

Dag 1:  Kolosserne 1-2

Dag 2:  Kolosserne 3-4