lørdag 31. januar 2015

Bok 50 ♦ Les Paulus’ brev til filipperne på 2 dager:

Dag 1:  Filipperne 1-2

Dag 2:  Filipperne 3-4