lørdag 31. januar 2015

Bok 49 ♦ Les Paulus’ brev til efeserne på 2 dager:

Dag 1:  Efeserne 1-3

Dag 2:  Efeserne 4-6