lørdag 31. januar 2015

Bok 48 ♦ Les Paulus’ brev til galaterne på 2 dager:

Dag 1:  Galaterne 1-3

Dag 2:  Galaterne 4-6