lørdag 31. januar 2015

Bok 47 ♦ Les Paulus’ andre brev til korinterne på 5 dager:

Dag 1:  2 Korinterne 1-3

Dag 2:  2 Korinterne 4-5

Dag 3:  2 Korinterne 6-8
Dag 4:  2 Korinterne 9-10

Dag 5:  2 Korinterne 11-13