lørdag 31. januar 2015

Bok 46 ♦ Les Paulus’ første brev til korinterne på 8 dager:

Dag 1:  1 Korinterne 1-2

Dag 2:  1 Korinterne 3-4

Dag 3:  1 Korinterne 5-6

Dag 4:  1 Korinterne 7-8
Dag 5:  1 Korinterne 9-10

Dag 6:  1 Korinterne 11-12

Dag 7:  1 Korinterne 13-14

Dag 8:  1 Korinterne 15-16