lørdag 31. januar 2015

Bok 45 ♦ Les Paulus’ brev til romerne på 8 dager:

Dag 1:  Romerne 1-2

Dag 2:  Romerne 3-4

Dag 3:  Romerne 5-6

Dag 4:  Romerne 7-8
Dag 5:  Romerne 9-10

Dag 6:  Romerne 11-12

Dag 7:  Romerne 13-14

Dag 8:  Romerne 15-16