lørdag 31. januar 2015

Bok 44 ♦ Les Apostlenes gjerninger på 14 dager:

Dag 1:  Apg 1-2

Dag 2:  Apg 3-4

Dag 3:  Apg 5-6

Dag 4:  Apg 7-8

Dag 5:  Apg 9-10
Dag 6:  Apg 11-12

Dag 7:  Apg 13-14

Dag 8:  Apg 15-16

Dag 9:  Apg 17-18

Dag 10:  Apg 19-20
Dag 11:  Apg 21-22

Dag 12:  Apg 23-24

Dag 13:  Apg 25-26

Dag 14:  Apg 27-28