lørdag 31. januar 2015

Bok 43 ♦ Les Evangeliet etter Johannes på 8 dager:

Dag 1:  Johannes 1-2

Dag 2:  Johannes 3-4

Dag 3:  Johannes 5-6

Dag 4:  Johannes 7-9
Dag 5:  Johannes 10-12

Dag 6:  Johannes 13-15

Dag 7:  Johannes 16-18

Dag 8:  Johannes 19-21