lørdag 31. januar 2015

Bok 54 ♦ Les Paulus’ første brev til Timoteus på 2 dager:

Dag 1:  1 Timoteus 1-3

Dag 2:  1 Timoteus 4-6