lørdag 31. januar 2015

Bok 55 ♦ Les Paulus’ andre brev til Timoteus på 2 dager:

Dag 1:  2 Timoteus 1-2

Dag 2:  2 Timoteus 3-4