lørdag 31. januar 2015

Bok 62 ♦ Les Johannes’ første brev på 2 dager:

Dag 1:  1 Johannes 1-3

Dag 2:  1 Johannes 4-5