lørdag 31. januar 2015

Bok 63 ♦ Les Johannes’ andre brev på 1 dag:

Dag 1:  2 Johannes