søndag 4. januar 2015

029 ♥ 1 Mosebok 16-19

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Mosebok 16 1 Mosebok 16 1 Mosebok 16 1 Mosebok 16
1 Mosebok 17 1 Mosebok 17 1 Mosebok 17 1 Mosebok 17
1 Mosebok 18 1 Mosebok 18 1 Mosebok 18 1 Mosebok 18
1 Mosebok 19 1 Mosebok 19 1 Mosebok 19 1 Mosebok 19

Utvalgt kommentar

1 Mos 16,1 − 17,27

Hvor lenge må Abram vente på oppfyllelsen av løftet?
Det er en verdifull ting å kunne være stille og vente på Guds time.
Men når Gud gir seg så god tid, hender det at menneskene forsøker å hjelpe ham.
Hvorfor gjorde Abram galt i å følge sin kones råd?
Hva forteller 16,5 om Saras karakter?  Jfr. v. 2.
Med en gang høster de følgene av sin synd, v. 5-6.
Har engelens ord til Hagar i v. 9 noe å si deg?
Kan du gjøre ordene i v. 13 til dine?
Merk hvor vakker fortellingen i v. 7-14 er.  Den viser at Gud ikke er uten omsorg for dem som står utenfor hans utvalgte folk.
Sammenlign den pakten Herren slutter med Abram i kap. 17 med den i kap. 15.  Hvor mange ganger er ordet pakt nevnt i kap. 17?  I v. 5 ser vi betydningen av navnet Abraham.
Se Rom. 4,19 om Paulus' syn på Abrahams holdning overfor Gud.  Hans latter i v. 17 må oppfattes som utslag av overstrømmende glede.  Navnet Isak betyr:  de ler.  Den er av en annen art enn Saras i 18,12, som da også blir klandret.
Ord til ettertanke: 17,7.
Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 16
1 Mosebok 17
1 Mosebok 18
1 Mosebok 19