mandag 27. januar 2020

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 12-15

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Mosebok 12 1 Mosebok 12 1 Mosebok 12 1 Mosebok 12
1 Mosebok 13 1 Mosebok 13 1 Mosebok 13 1 Mosebok 13
1 Mosebok 14 1 Mosebok 14 1 Mosebok 14 1 Mosebok 14
1 Mosebok 15 1 Mosebok 15 1 Mosebok 15 1 Mosebok 15

Utvalgt kommentar

1 Mos 14, 18-20
Så kom Melkisedek, kongen i Salem, med brød og vin.  Han var prest for Den Høyeste Gud.  Han velsignet ham og sa:  "Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud, Han som eier himmel og jord.  Lovet være Den Høyeste Gud, han som har overgitt dine fiender i din hånd."  Og han gav ham tiende av alt.
Navnet Melkisedek betyr "rettferdighetens konge" og han er et bilde på Jesus Kristus, Salme 110, 4, Hebr 5, 6-10 og 7, 1-28.  Byen Salem, hvor Melkisedek regjerte, er samme byen som nå heter Jerusalem.  Utfra denne byen vil også Jesus regjere, Salme 76, 2-3, Sakarja 8, 3-8.  Melkisedek sørget for brød og vin til Abraham.  Parallellen til Kristus er meget synlig.  Gjennom nattverdens brød og vin, minnes vi Jesu forsoningsverk.  Brødet og vinen symboliserer Hans legeme og blod, Matt 26, 26-28.  Melkisedek var konge (v. 18), prest (v. 18) og profet (v. 19).  Jesus Kristus er også profet (5. Mos 18, 15, Ap. gj. 3, 22), prest (Hebr 7, 7-10) og konge (1. Tim 6, 15-16).  Abraham gav tienden til Melkisedek.  Dette er første gang tienden nevnes i Bibelen.  Vær oppmerksom på at dette er lenge før loven blir gitt til Moses.  Tienden har alltid vært Guds måte å finansiere Hans verk på jorden.  Jesus oppmuntrer til ikke å forsømme tienden, Matt 23, 23.  Gjennom å gi tiende ærer vi Gud, Ordspr 3, 9-10.
Men det er flere paralleller til Jesu tjeneste:
Han kom for å tjene, 1. Mos 14, 18, Matt 20, 28
Han velsignet Guds folk, 1. Mos 14, 19, Luk 24, 51
Hans dager hadde ingen begynnelse, og hans liv ingen avslutning, Hebr 7, 3
Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 12
1 Mosebok 13
1 Mosebok 14
1 Mosebok 15