tirsdag 28. januar 2020

Dagens bibellesning: Josva 16-20

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Josva 16 Josva 16 Josva 16 Josva 16
Josva 17 Josva 17 Josva 17 Josva 17
Josva 18 Josva 18 Josva 18 Josva 18
Josva 19 Josva 19 Josva 19 Josva 19
Josva 20 Josva 20 Josva 20 Josva 20

Utvalgt kommentar

Fristedene

Jos 20, 1-6
Om lovene for Israels fristeder taler 4. Mos. 35.  Det er de som av vanvare har drept et menneske og som er forfulgt av blodhevneren, som har rett til disse tilfluktssteder.  Før han får adgang til byen, skal han legge sin sak fram for de eldste, slik at disse kan prøve om det virkelig er av vanvare han har begått drapet, eller om det ligger hat bak.  Hvis det er et forsettlig mord, skal han utleveres til blodhevneren.  Hvis ikke skal han få asylrett i fristaden, hvor ingen kan røre ham.  Her skal han bo inntil den yppersteprest som da lever, er død.  Deretter kan han vende tilbake til sin by, og ingen har rett til å røre ham.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Josva 16
Josva 17
Josva 18
Josva 19
Josva 20