tirsdag 21. januar 2020

Dagens bibellesning: Josva 11-15

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Josva 11 Josva 11 Josva 11 Josva 11
Josva 12 Josva 12 Josva 12 Josva 12
Josva 13 Josva 13 Josva 13 Josva 13
Josva 14 Josva 14 Josva 14 Josva 14
Josva 15 Josva 15 Josva 15 Josva 15

Utvalgt kommentar

Jos 14, 5-12
Idet utdelingen skal begynne, v. 5, trer Kaleb, Jefunnes sønn, fram.  Kaleb tilhørte Juda stamme.  Kaleb har sammen med Josva vært med på å speide ut landet.  Da de øvrige speidere den gang spredte mismot blant israelittene og sa at de ikke maktet å dra opp mot de sterke kanaanitter, prøvde Kaleb "å stagge dem" og inngi dem tro.  "Vi vil dra opp og ta landet i eie.  Vi skal nok få det i vår makt", (se 4. Mos. 13,30-33).  Som belønning for dette troesmot lover Moses Kaleb at han skal få komme inn i Kanaans land.  "Han og hans ætt skal ta det i eie." (4. Mos. 14,24.).
Den gang var Kaleb 40 år gammel.  Siden da er det gått 45 år.  Fra utspeidingen av landet til Moses' død gikk det 38 år.  Erobringen av Kanaan (kap. 1-2) har således tatt omkring 7 år.
Trass i at Kaleb nå er 85 år gammel, er han like sterk som før.  "Min styrke er den samme nå som den var den gang."  Derfor ber han nå Josva om at han må få det land som Herren har utpekt til ham, det som han hadde speidet ut.  På dette sted hadde han engang funnet Anaks barn av kjempeætten.  Anakittene bor fremdeles i landet.  Visstnok hadde Josva etter erobringen av Hebron (10,36 flg.) utryddet anakittene (11,21), men en del av dem hadde unnkommet til filisternes land (11,22).  Og mens israelittene var opptatt med sine fortsatte erobringstog, hadde disse rimeligvis vendt tilbake til Hebron og atter bosatt seg der.  Hvis nå Josva lar Kaleb få dette land, håper han i Herrens kraft å kunne fordrive anakittene.  Den samme erobringskraft og ubøyelige tro på Gud som Kaleb hadde vist etter utspeidingen av landet, besatt han enda tross sine 85 år.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Josva 11
Josva 12
Josva 13
Josva 14
Josva 15