onsdag 22. januar 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 9-11

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 9 Salme 9 Salme 9 Salme 9
Salme 10 Salme 10 Salme 10 Salme 10
Salme 11 Salme 11 Salme 11 Salme 11

Utvalgt kommentar

Salm. 9,1 − 10,18

Begge disse salmene behandler det gamle og dog alltid nye problemet, forholdet mellom verden og de troende, de ugudelige og Guds folk.  Hva det gjelder om å holde fast ved i denne striden, er det som ligger uttrykt i 9,10.
For øvrig er salme 9 et mønster på hvordan vi skal nærme oss Gud:
1. Hva er innholdet av v. 1-2?  Legg merke til de 4 "Jeg vil −"
2. Hva tales det om i 5-7?  Hvor mange ganger står der "Du har −"?
3. Hva er gjenstand for Davids betraktning i 8-11?
4. Hva bør vi derfor gjøre? 12-13.
5. Hva går han så over til i 14?
Hvordan er det med din lovprisning, med din hukommelse når det gjelder Herrens velgjerning, med din takk, o. s. v.?
Hvilken trøst og hjelp kan du ha av Salm. 9 i nød og vanskeligheter?  Kan du i alt synge:  "Jeg vil prise min gjenløser for hans underfulle makt"?
Ord til ettertanke: 10,14 og Hebr. 12,3
Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 9
Salme 10
Salme 11