lørdag 4. januar 2020

Dagens bibellesning: Matteus 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Matteus 1 Matteus 1 Matteus 1 Matteus 1
Matteus 2 Matteus 2 Matteus 2 Matteus 2


Utvalgt Andakt

"Stå opp, ta barnet og dets mor og fly!" Matt 2,13
Herodes’ sverd var kvesset.  Hans menn var ute for å berøve Jesusbarnet livet.  Da varslet Gud Josef og sa:  ta barnet og fly!
Det er tider da også vi må fly.  Det kan komme dager og timer da en kristen må skjule seg fordi man streber en etter livet.  Jesus skjulte seg for dem som var ute for å fange ham.  Hans time var ennå ikke kommet.  Apostlene gjorde det samme, og kirkehistorien forteller om katakomber hvor de kristne søkte ly mens stormen raste.
Det er ikke alltid galt å fly.  Det er bare én ting som alltid er galt: det er å fornekte.
Guds ord formaner oss også til å fly de ting som vil berøve oss livet i Gud.  Fly de syndige fristelser om du kan.  Det er ikke klosterliv Bibelen oppfordrer oss til, men det er en hellig flukt for å bevare det liv i Gud som han selv har skapt i oss.
Men glem da aldri "å ta barnet med".  En flukt hvor du glemmer å ta Jesus med, er ingen velsignelse.  Mange har gjort det, og flukten ble dem til ingen nytte.
Men husk også:  Krever Gud ditt nærvær, krever han ditt vitnesbyrd, din innsats, da bli.  Han skal selv gi mot, kraft og visdom.  Se bare til at du aldri fornekter ham!
H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Matteus 1-3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Matteus 1
Matteus 2