fredag 3. januar 2020

Dagens bibellesning: Jesaja 1-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jesaja 1 Jesaja 1 Jesaja 1 Jesaja 1
Jesaja 2 Jesaja 2 Jesaja 2 Jesaja 2
Jesaja 3 Jesaja 3 Jesaja 3 Jesaja 3
Jesaja 4 Jesaja 4 Jesaja 4 Jesaja 4
Jesaja 5 Jesaja 5 Jesaja 5 Jesaja 5
Jesaja 6 Jesaja 6 Jesaja 6 Jesaja 6

Utvalgt Andakt

Obligatoriske fag

"… så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier" Jes 2,3
Iblant snakkes det om valgfrie eller obligatoriske fag i undervisningen.  Selv om elevene har en viss valgmulighet, er det visse fag de ikke kommer utenom.  Helt fra grunnstadiet støter man på det obligatoriske.  Intet barn som begynner på skolen, kan be seg fritatt fra undervisning i lesning.  Denne kunnskapen er så grunnleggende og nødvendig for alle andre fag at ingen slipper unna her.
Også på det åndelige område går vi i skole, og også her er det obligatoriske fag.  Jesaja nevner et slikt.  Vi kommer ikke forbi det om vi skal gå videre i Åndens skole.  Vi må stille oss åpne, slik at Gud kan lære oss sine veier.
Det bør vel understrekes at læreren er villig til å lære fra seg, og han lærer både ut fra Boken og ved sitt eget eksempel.  Dessuten gir han elevene den nødvendige kraft til å følge de anvisninger som gis.
Men vi må være villige til å la oss lære.  Vi må ta imot den lærdommen han gir oss, uansett hvordan den kommer.  Læreren vet best hva vi trenger.  La oss derfor innstille oss for å ta imot hans visdom og nåde − så han kan lære oss sine veier.
Oddvar Nilsen
"Fra kraft til kraft"
Lunde Forlag 1995

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jesaja 1
Jesaja 2
Jesaja 3
Jesaja 4
Jesaja 5
Jesaja 6