lørdag 18. januar 2020

Dagens bibellesning: Matteus 5-7

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Matteus 5 Matteus 5 Matteus 5 Matteus 5
Matteus 6 Matteus 6 Matteus 6 Matteus 6
Matteus 7 Matteus 7 Matteus 7 Matteus 7

Utvalgt kommentar

Om rikdom og bekymringer

Matteus 6,19-34
Jesus setter de jordiske skatter opp mot de himmelske, dvs. de verdier som har med ens gudsforhold å gjøre.  Spørsmålet han reiser i disiplenes sinn, er dette:  Hvilken av dem står i sentrum?  Gud eller mammon?
Det ville være en misforståelse av Jesu ord å se i dem en forkastelse av alle jordiske verdier.  Det ville stride mot Jesu egen stilling til dem ut fra det helhetsbilde evangeliene tegner av ham.
"Mammon" (v. 24) = rikdom, det som teller som ens skatter, her tenkt som en avgud i motsetning til den ene sanne Gud.  Hvem dyrker en?
Til "mammon" knytter det seg mange bekymringer (v. 25 f.).  Derfor er det nok en grunn til å advare mot å dyrke ham istedenfor Gud, "den himmelske far" (v. 26 og 32). Gud er far og vil derfor vite å sørge for dem som har "Guds rike" − en av de sjeldne ganger Matteus ikke nytter "himlenes rike" − som sin alt beherskende interesse.
V. 22-23 synes å være et innskutt Jesus-ord, som bryter sammenhengen.  Dets oppgave her må være en oppfordring til å skjelne klart, slik øyet gjør, når det er friskt.  En må skjelne mellom mammon og Gud.  Da blir alt lyst og normalt, åndelig talt.
v/Johan Johnstad
" Forklaringer til det nye testamente "
Andaktsbokselskapet, 1969

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Matteus 5
Matteus 6
Matteus 7

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Matteus 5
Matteus 6
Matteus 7