søndag 19. januar 2020

Dagens bibellesning: Romerne 4-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Romerne 5 Romerne 5 Romerne 5 Romerne 5
Romerne 6 Romerne 6 Romerne 6 Romerne 6

Utvalgt kommentar

"Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død?  Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv." Rom 6,3-4
Alle kirker er enige i at dåpen symboliserer den kristnes enhet med Kristus i hans død og oppstandelse.  Paulus åpner Romerbrevets læremessige del med å understreke menneskenes problem:  Alle er under fordømmelse på grunn av synd (Rom 1,18-3,18). Videre så presenterer han Guds løsning på dette:  Rettferdiggjørelsen ved troen på Jesus Kristus (Rom 3,19-21). I Rom 6,1-8,39 endrer han tema til helliggjørelse:  Hvordan skal den rettferdiggjorte leve sitt liv som en kristen?  I Rom 6,1-14 underviser han om hvordan enheten med Kristus, som er symbolisert gjennom dåpen, er grunnleggende for seieren over synden.  Når vi trekker ut enkelte vers og avsnitt, som jeg gjør i dette heftet, er det viktig å se sammenhengen.
Bildet Paulus her bruker om dåpen viser også viktigheten av å bevare dåpsformen han refererer til.  For dagens praksis i mange kirker vanskeliggjør forståelsen av slike avsnitt som dette.  Det er ikke noe i deres dåpsform som symboliserer begravelse og oppstandelse, slik det var på nytestamentlig tid.  Dermed blir det en fremmedgjøring i forhold til bibelteksten.  Dåpen skjedde ved at dåpskandidaten ble fullt neddykket i vann (begravet) for deretter umiddelbart å bli løftet opp igjen (oppstandelse).  På denne måten bevares ikke bare nærheten til symbolbruken i bibelteksten i de menigheter som praktiserer dette, men også den nytestamentlige menighets dåpspraksis.
Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Romerne 5
Romerne 6


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Romerne 5
Romerne 6