mandag 10. februar 2020

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 20-23

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Mosebok 20 1 Mosebok 20 1 Mosebok 20 1 Mosebok 20
1 Mosebok 21 1 Mosebok 21 1 Mosebok 21 1 Mosebok 21
1 Mosebok 22 1 Mosebok 22 1 Mosebok 22 1 Mosebok 22
1 Mosebok 23 1 Mosebok 23 1 Mosebok 23 1 Mosebok 23

Utvalgt kommentar

1 Mos 20,1-21,21

Hvor viste Abraham tidligere en lignende svakhet som den som er fortalt om i kap. 20?
Han forsøker igjen å hjelpe seg selv, for å gå klar av vanskeligheter han fryktet ville komme.  Tenk over hva følgen kan bli av å si bare halve sannheten!
Har v. 11 noe å lære oss?
Se Gal 4,29-31, den åndelige anvendelse av det som er fortalt i 21,9-10.  Se likeså Rom 9,6-9, til forståelse av Abrahams forhold til Ismael.  Merk at løftene til Ismael fra kap. 16 og 17 gjentas i kap. 21.
V. 10.  Trellkvinnen og hennes sønn ble drevet ut av Abrahams hus.  Men se Guds omsorg også for dem, v. 17 ff.  La oss ikke hovere over dem som er i en mindre aktverdig stilling.  Vi er utvalgt og frelst for å tjene slike.
Ord til ettertanke:  21,19.
Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 20
1 Mosebok 21
1 Mosebok 22
1 Mosebok 23