tirsdag 11. februar 2020

Dagens bibellesning: Dommerne 1-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Dommerne 1 Dommerne 1 Dommerne 1 Dommerne 1
Dommerne 2 Dommerne 2 Dommerne 2 Dommerne 2
Dommerne 3 Dommerne 3 Dommerne 3 Dommerne 3
Dommerne 4 Dommerne 4 Dommerne 4 Dommerne 4
Dommerne 5 Dommerne 5 Dommerne 5 Dommerne 5
Dommerne 6 Dommerne 6 Dommerne 6 Dommerne 6

Utvalgt kommentar

Dom 5,1-31

Debora lovsynger Herren på den gledesfest som nå blir holdt.  Hun priser ham for seieren fra Se'ir og like til denne seierens dag.  Hun synger om Herrens pakt med Israel og hans nåde mot folket.  Hvordan hadde de lønnet Herren for hans godhet?  V. 8.  Slappe og feige hadde de vært.
Noen av stammene hadde ikke vært med i kampen, v. 16-17.  Jael, som ikke hørte til Israel hadde vist mer tro enn Israel selv, v. 23-24.  Jfr. Matt 8,10.  Hun, en kvinne, hadde knust ham som hadde undertrykket hele folket i 20 år.
Siseras mor venter sin sønn hjem med seier, men blir skuffet, v. 28 ff.  Hun får bare en falsk trøst.
Det er mange som er i samme stilling som Meros, v. 23.  De hindrer ikke direkte Guds rikes fremgang, men gjør heller ikke noe for å hjelpe.
Ord til ettertanke:  Matt. 12,30.
Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Dommerne 1
Dommerne 2
Dommerne 3
Dommerne 4
Dommerne 5
Dommerne 6